Zápis do 1. třídy

a přestup do 2. - 6. třídy

Zápis do 1. třídy

Přestup do 1. - 6. třídy během roku

  • Do školy budou v 1. roce jejího fungování přijímány děti do 1. - 6. třídy. Škola je devítiletá.
  • Do každé třídy bude přijato zhruba 13 žáků.
  • Děti budou přijímány v pořadí, v jakém byla podepsána smlouva o vzdělávání.

1. Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku. K ničemu vás zatím nezavazuje. Jejím prostřednictvím nám o sobě, svém dítěti a o záměru nastoupit do ScioŠkoly dáte vědět. Na jejím základě se s vámi spojíme a domluvíme se na schůzce. 

Schůzky budou naplánovány nejdříve na březen. Doporučujeme však již nyní si podat přihlášku.

Děti budou přijímány v pořadí, v jakém byla podepsána smlouva o vzdělávání.

Žádost o přijetí do 1. třídy

Žádost o přestup do 1. - 6. třídy během roku

2. Pohovor s rodiči a dítětem

Jediným povinným kritériem pro přijetí do školy je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. Ten je ověřen na společné schůzce, která proběhne poté, co se s vámi na základě vaší předběžné přihlášky spojíme. 

Schůzky budou naplánovány nejdříve na březen. Doporučujeme však již nyní si podat přihlášku.

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

Povídat si budeme o tom,

  • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
  • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol
  • zda koncepce ScioŠkol odpovídá jejich očekávání.

Názory, postoje a životní hodnoty rodičů posuzovat určitě nebudeme. 

Na pohovoru je velmi vítána i účast dítěte.

3. Uzavření smlouvy

Padneme-li si při rozhovoru o pedagogických principech ScioŠkol do oka, uzavřeme smlouvu o vzdělávání.

My se v ní zavážeme dítě přijmout, vy se zavážete přihlásit jej právě do ScioŠkoly. Bez uzavření smlouvy nemůže být dítě přijato. Od této chvíle máte místo ve ScioŠkole “jisté”.

 

4. Přijetí do 1. třídy / přestup do 2. - 6. třídy

Spolu s podpisem smlouvy o vzdělávání nám podáte i žádost o přestup z vaší dosavadní školy do ScioŠkoly, popř. žádost o přijetí dítěte do 1. třídy (formulář žádosti od nás obdržíte). Tuto žádost formálně vyřídíme k 1. září 2024.

Žádosti budeme vyřizovat dle pořadí jejich přijetí - budete tak s předstihem vědět, zdali dítě může či nemůže být přijato.

Ve vaší původní škole ani ve spádové škole nemusíte nic vyřizovat. O vše potřebné se postará naše škola. Nicméně bude-li jisté, že dítě bude přestupovat do 2.- 6. ročníku ScioŠkoly, je dobré dát o tomto záměru stávající škole vědět.

5. Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme ve ScioŠkole!

Jaké je školné?

8 500 Kč / měsíc

Platí se pouze 10 měsíců, tj. září až červen.
Zahrnuje školu i družinu a klub.
Nezahrnuje náklady na stravu.
Nezahrnuje náklady na akce mimo školu.

Nadační fond ScioŠkol